top of page

Group

Public·7 members

Llengua Valenciana 4 Primaria Santillana Pdf Download


Llengua Valenciana 4 Primaria Santillana Pdf Download
Si estàs buscant un recurs educatiu per a l'aprenentatge de la llengua valenciana en quart curs de primària, potser t'interessa el llibre Llengua Valenciana 4 Primaria Santillana. Aquest llibre conté una sèrie de fitxes i activitats per a treballar els continguts lingüístics i literaris de la llengua valenciana, com ara la comunicació, la gramàtica, l'ortografia, el vocabulari, la lectura i l'escriptura. A més, el llibre inclou també una secció de recursos per a l'avaluació dels alumnes, amb proves de tipus test i criteris d'avaluació.


Download File: https://tiotrapfante.blogspot.com/?cq=2w3ts1


El llibre Llengua Valenciana 4 Primaria Santillana és una obra collectiva creada pel departament d'Edicions Educatives de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar, S. L., sota la direcció d'Enric Juan Redal, José Luis Alzu Goñi i Immaculada Gregori Soldevila. El text és de M. Josep Cebrián i les illustracions són de Negographics. El llibre va ser publicat el 2008 i té un total de 104 pàgines.


Si vols descarregar el llibre en format PDF, pots fer-ho des d'aquest enllaç: [Llengua Valenciana 4 Primaria Santillana Pdf Download]. Aquest enllaç et portarà a una pàgina web on podràs veure el llibre en línia o descarregar-lo al teu dispositiu. Tingues en compte que el llibre està protegit per les lleis de drets d'autor i que només pots fer-ne ús personal o educatiu.


Esperem que aquest recurs t'ajude a millorar el teu nivell de llengua valenciana i que gaudeixes de la seua riquesa lingüística i cultural.


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page